Cookie beleid vv Zeelandia Middelburg

De website van vv Zeelandia Middelburg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het lidmaatschap van vv Zeelandia Middelburg

Je wordt lid van de voetbalverenging Zeelandia Middelburg. Deze vereniging heeft verschillende sportieve ambities en heeft een sociaal maatschappelijke functie binnen de regio. Hierdoor zijn er verschillende beleidspunten die je moet aanvaarden.

 

1. Algemeen

V.V. Zeelandia Middelburg wordt geleid door een hoofdbestuur met de ondersteuning van enkele commissies en een verengingcoördinator. Daarnaast fungeert er - ter verkrijging van sponsorgelden - een aparte stichting.

Het postadres van de vereniging is : VV Zeelandia Middelburg, M.H. Boassonlaan 6, 4333 MH Middelburg.

Website : www.zeelandiamiddelburg.nl ; E-mailadres : info@zeelandiamiddelburg.nl


2. Aanmelding

De aanmelding geschiedt d.m.v. het digitale inschrijvingsformulier dat op de website www.zeelandiamiddelburg.nl te vinden is.

Dames, heren, jongens of meisjes (vanaf 4 jaar) die willen gaan voetballen mogen twee keer op proef meetrainen. Onder verantwoordelijkheid van de technisch coördinator worden zij voorlopig ondergebracht bij een team. In de genoemde proefperiode geeft de coördinator aan dat het nieuwe lid - in overleg met trainer en teamleider - een plaats bij één van de teams krijgt.

Bij de pupillen kunnen maximaal negen kinderen in één team ingedeeld worden. Een 10e lid bij een team traint alleen mee totdat er weer een nieuw team is ingeschreven. Jouw kind wordt dan ingedeeld in dit nieuwe team. Jouw kind traint en speelt in dit team mits er voldoende kader is gevonden. Bij junioren is dit aantal 18. Een 19e of 20e lid bij een team traint enkel mee totdat er een plaats vacant is.


3. Afmelding

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit te doen via het afmeldformulier dat op www.zeelandiamiddelburg.nl te vinden is. Het verenigingsjaar loopt v.a. 1 juli t/m 30 juni. Je kunt je afmelding tevens naar het postadres sturen t.n.v. ledenadministratie vv Zeelandia Middelburg of via de mail sturen naar ledenadministratie@zeelandiamiddelburg.nl. Afhankelijk van de datum waarop het afmeldingsformulier door de ledenadministratie wordt ontvangen is er contributie tot een bepaald tijdstip verschuldigd. In ieder geval geldt dat bij een opzegging na 30 juni voor het gehele aankomende seizoen contributie betaald moet worden. De secretaris informeert de coördinator, die op zijn beurt de desbetreffende trainer en teamleider inlicht.


4. Adreswijziging

Een adreswijziging dient zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ledenadministratie doorgegeven te worden. Ook dit kan via het betreffende adreswijzigingsformulier op www.zeelandiamiddelburg.nl gedaan worden of via een mail naar ledenadministratie@zeelandiamiddelburg.nl De ledenadministratie zorgt er vervolgens voor dat de ledenadministratie en de coördinator worden geïnformeerd. De coördinator informeert op zijn beurt de trainer en teamleider.


5. Afgelastingen

In de periode rond de winterstop kan het voorkomen dat velden door het natte weer worden afgekeurd en dat wedstrijden/trainingen daardoor worden afgelast. De vereniging informeert je via de website of de teamleider/trainer informeert de spelers van zijn team hieromtrent rechtstreeks of via - een door hem op te zetten - appcirkel.

6. Beleid

Voor V.V. Zeelandia Middelburg is door de algemene ledenvergadering een integraal beleidsplan vastgesteld, waarin korte en lange termijn doelstellingen zijn opgenomen voor alle geledingen en organisatieonderdelen binnen de vereniging.

7. Clubhuis

Het clubhuis bevindt zich aan de M.H. Boassonlaan 6 en is telefonisch te bereiken onder nummer 0118-628774.

De openingstijden zijn als volgt:

Maandag: 9.00u tot 23.00u ( ’s morgens schoonmaak, ’s middags en ’s avonds Bridge)
Dinsdag: 8.30u tot 13.00u ( 45+ en Bridge)
Zaterdag: 8.00 u tot ongeveer 19:00 uur, afhankelijk van wedstrijdprogramma
Zondag: afhankelijk van te spelen wedstrijden

8. Competitie

Op de website worden de uitslagen en de standen van alle competitie- en bekerwedstrijden nauwkeurig bijgehouden.

9. Contributie

De verenging- jaarcontributie is te vinden op de website onder “clubinfo-lid worden”.

10. Diefstal

Het komt helaas (zelden) voor dat bij wedstrijden en trainingen geld of waardevolle spullen uit de kleedkamer worden gestolen. Laat deze daarom niet achter in de kleedkamer, maar geef ze in beheer aan de teamleider of laat ze zoveel mogelijk thuis. De vereniging neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor spullen die vermist worden of verloren gaan.

11. Douchen

De vereniging staat op het standpunt dat spelers v.a. 9 jaar na wedstrijden en trainingen, met het oog op de hygiëne moeten douchen. Tevens is het dragen van badslippers verplicht.

12. Fietsen

Fietsen mogen niet tegen het clubhuis, op het trainingsveld en het wedstrijdveld neergezet of neergelegd worden. Fietsen dienen gestald te worden in de fietsenrekken.

13. Gedragsregels

In ieder samenwerkingsverband is het nodig om gedragsregels af te spreken. Zonder regels zijn organisaties niet beheersbaar. Dus ook binnen deze vereniging dienen gedrag- en omgangsregels te gelden. Het is niet de bedoeling alleen ge- en verboden op te leggen. Er gelden afspraken waarin de normen en waarden waaraan de vereniging hecht tot uitdrukking komen. In het beleidsplan is dit verder uitgewerkt. Tevens zijn deze ook op te vragen via de normen & waardencommissie van onze vereniging. Voor alle vrijwilligers die in de jeugd werkzaam zijn als kaderlid, ie er een verplichting om een VOG te overleggen. De vereniging zelf zal de faciliteiten bieden.

Hierna worden de belangrijkste gedragsregels genoemd.

  • “Fair Play” wordt uitgedragen en er wordt naar gehandeld!
  • Voetbal is een teamsport. Dat betekend gezamenlijk plezier hebben en als dat mogelijk is een prestatie neerzetten met inachtneming van Fair Play. Ook de, misschien volgens sommigen, wat minder getalenteerde voetballers horen daarbij. Pesten of treiteren wordt niet getolereerd.
  • Scheidsrechters worden, ook al ben je het met een beslissing niet eens, met respect behandeld.
  • Naar de trainers en de teamleiders dient altijd geluisterd te worden.
  • Wapenbezit, diefstal of het aanbrengen van vernielingen wordt niet geaccepteerd. In voorkomende gevallen wordt aangifte gedaan bij de politie en veroorzaakte schade wordt op betrokkene(n) verhaald.

*    De kleedkamers, het clubhuis en het sportpark dienen netjes en schoon gehouden te worden.

14. Rookverbod

In en rond het clubhuis, rond de velden geldt een rookverbod. Daarbij probeert onze vereniging een terughoudend alcoholbeleid uit te voeren. Geen 18, geen alcohol.


15. Indeling- en doorstroombeleid

De Technisch commissie bepaalt in overleg met de betrokken trainers, leiders en leeftijdscoördinatoren in welk elftal een speler/speelster speelt. Zij baseren zich daarbij op het technisch beleidsplan van de vereniging. Ingeval van persoonlijke omstandigheden kan ook de voorkeur van een speler (en/of zijn ouders/verzorgers) daarbij worden betrokken met uitzondering van de plaatsing bij de selectieteams.

Het beleid houdt onder andere in dat, met in achtneming van het voorgaande, spelers/speelsters verplicht kunnen worden om éénmalig, tijdelijk, of langere tijd in een ander (“hoger” of “lager”) team te spelen.

16. Scheenbeschermers

Het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden is sinds 1 januari 2000 door de KNVB verplicht gesteld. Dit is een nuttige maatregel om pijnlijke en ernstige blessures te voorkomen. Ook tijdens trainingen is het vanuit de vereniging verplicht om scheenbeschermers te dragen.

17. Spelerspas

Iedere speler vanaf de 11 jaar dient over deze Spelerspas te beschikken. De passen worden beheerd door de teamleiders. De vereniging zorgt voor de aanvraag bij de KNVB. De speler zelf dient voor een pasfoto te zorgen. Geen pas betekent niet voetballen.

18. Teamindelingen

Aan het einde van elk seizoen worden de teams voor het daaropvolgende seizoen samengesteld. Verantwoordelijk voor deze samenstelling zijn de technisch coördinator, de leeftijdscoördinator, de trainers en de teamleiders. Naarmate de leeftijd oploopt wordt de selectie serieuzer aangepakt. Hiermee wordt een begin gemaakt bij de leeftijd van 10 jaar. Uiteraard is het mogelijk dat er in de loop van een seizoen wijzigingen plaatsvinden.

19. Tenue

Naast de contributie betaal je als lid ook een leasebedrag van €2,20 per maand voor je wedstrijdtenue (excl. wedstrijdkousen). Je hoeft zelf dus geen shirt en broekje aan te schaffen.

Kousen  kun je kopen bij Erik Intersport, Nieuwe Burg 26 in Middelburg. Zeg erbij dat je lid bent van Zeelandia Middelburg

20. Verhindering

Spelers die zijn verhinderd (ziekte, vakantie etc.) om aan wedstrijden en trainingen deel te nemen dienen dit zo spoedig mogelijk aan hun trainer of teamleider door te geven.

21. Verzekering

Door lidmaatschap van de vereniging valt ieder jeugdlid onder de verzekering van de KNVB. Deze verzekering is slechts aanvullend op de “eigen” verzekering voor zover deze niet toereikend is. In dit kader zijn van belang de ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Hierna een korte toelichting op beide verzekeringen.

  • Ongevallenverzekering

Verzekerd zijn de leden van de KNVB, zowel spelers/speelsters als niet spelende leden. Daarbij zijn ook verzekerd de deelnemers aan door de KNVB georganiseerde activiteiten, zoals schoolvoetbal e.d. De verzekering geldt niet alleen voor deelname aan wedstrijden, toeschouwer van wedstrijden, cursist en deelnemer aan een vergadering. Ook de reis van en naar deze activiteiten vallen onder de verzekering. De verzekering keert vaste bedragen uit bij invaliditeit en overlijden en in geval van ziekte of ongeval geldt een (aanvullende) uitkering van maximaal €110,-Voor het verkrijgen van een vergoeding dient een schadeformulier ingevuld en opgestuurd te worden.

  • Aansprakelijkheidsverzekering

De vereniging, de (individuele) leden, de vrijwilligers (bijvoorbeeld vervoerders) vallen onder deze verzekering. Deze verzekering is geldig voor alle verenigingsactiviteiten. Opzettelijk veroorzaakte schade (vernielingen) worden door deze verzekering echter niet gedekt. Ook deze verzekering is aanvullend op andere (individueel) van toepassing zijnde verzekeringen.

22. Vrijwilligersbeleid/Verenigingstaken

Voetballen bij V.V. Zeelandia Middelburg betekent dat er van u ( of als ouder/verzorger) een actieve rol wordt verwacht binnen de verenigingstaken. Zie Clubinfo – Algemene voorwaarden – vrijwilligersbeleid. Uitgangspunt is dat je lid kunt worden van Zeelandia Middelburg, maar dat je dan ook de plicht hebt bij te dragen aan de verenigingstaken

23. Zoekgeraakt

Uiteraard komt het wel eens voor dat er spullen kwijt raken. Gevonden voorwerpen worden op een centrale plaats bewaard in het clubhuis en kunnen in overleg worden opgehaald. Voor spullen die bij andere verenigingen zijn kwijtgeraakt dient zelf initiatief richting desbetreffende vereniging

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!