Cookie beleid vv Zeelandia Middelburg

De website van vv Zeelandia Middelburg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Jubilarissencommissie

Jubilarissencommissie


De in 2019 opgerichte jubilarissencommissie heeft als doel de clubbinding te verbeteren en verleden aan heden te koppelen.

Tijdens de laatste nieuwjaarsreceptie is er een (inhaal)ceremonie gehouden om de mensen die in verleden minimaal 40, 50 of 60 jaar lid waren alsnog in het zonnetje te zetten en te waarderen met certificaat, pen en bloemen. Vanaf dat moment wordt dit elk jaar herhaald (incl. een vermelding op de website). Mensen die 25 jaar lid zijn (peildatum oktober van elk jaar) krijgen een vermelding op de website.

 

Leden commissie:
Wim Vermeule
Piet Beijer
Charlie Pouwelse
Marc Zaaijer
 
Adviseurs en ondersteuning: 
Leo van Halen
Rob Vos
Logo_zeelandia_middelburg_2021.jpeg


Reglement jubilea, benoeming leden van verdienste en ereleden
v.v. Zeelandia  Middelburg

 

 

Ere-voorzitter

1970  - Dhr. S.Simonse  ( MV & AV Middelburg)   

Ereleden

19..  - Dhr. S.W.Gabriëlse  ( Zeelandia)    ( oprichter Zeelandia )

19..  - Dhr. A.Roda  ( Zeelandia ) †  ( oprichter Zeelandia )

19..  - Dhr. F.J.Konraad  ( Zeelandia )  †

19..  - Dhr. G.Reijerse  ( Zeelandia ) †

19..  -  Dhr. S.Gillissen ( Zeelandia ) †

 

Door het bombardement en de brand van 17 mei 1940 is het volledige archief van Zeelandia verwoest, waardoor de juiste data van onze ereleden verloren is gegaan.

1979-  okt - 1 Dhr. L.Nijsen ( Zeelandia ) †

1981- nov - 9 Dhr. C.v.d.Weel ( Zeelandia ) †

0000 Dhr C.P.M.Houtepen ( MV&AV Middelburg ) †

0000 DhrJ.J. Den Boer ( MV&AV Middelburg ) †

0000 Dhr S.A.Caljouw ( MV&AV Middelburg ) †

0000 Mevr. C. Hemelrijk - van Wijk  ( MV&AV Middelburg )

0000 Dhr. M. Hemelrijk ( MV&AV Middelburg ) †

0000 Dhr F.J.Schouten ( MV&AV Middelburg ) †

0000 - Dhr. L.Eikenhout  ( MV&AV Middelburg )

0000 - Dhr. L.van Halen  ( MV&AV Middelburg )

0000 - Dhr. S.Harinck  ( MV&AV Middelburg )

2001 - nov. - 12 Dhr. W.A.M. Vermeule vv Zeelandia Middelburg

2002 - sept. - 27 Dhr. C.Eisma   vv Zeelandia Middelburg 

2003 - sept. - 27 Dhr. W.Vette   vv Zeelandia Middelburg

2010 - mei - 26 Dhr. J.Lahr  vv Zeelandia Middelburg

2015 - mei - 25 Dhr. R.Vos   vv Zeelandia Middelburg

2019 - mei - 29 Dhr W.Blondeel vv Zeelandia Middelburg

 

Leden van verdienste

1970 - mrt - 1 Dhr. H.Geers    ( Zeelandia  )

1970 - mrt - 1 Dhr. A.Poortvliet  ( Zeelandia ) †

1975 - jan - 25 Dhr. C.v.d.Heide   ( Zeelandia ) †

1975 - jan - 25 Dhr. J.Tilroe  ( Zeelandia )

1975 - jan - 25 Dhr. M.M. Vergouwe  ( Zeelandia ) †

1975 - jan - 25 Dhr. J.L.de Witte  ( Zeelandia ) †

1975 - jan - 25 Dhr.A.J. Marijs  ( Zeelandia ) †

1977 - jan - 1 Dhr. J.H.v.Iren  ( Zeelandia ) †

1984 - nov - 5 Dhr. J.v.Beveren  ( Zeelandia ) †

1991 - okt - 14 Dhr. W.A.M.Vermeule  ( Zeelandia )

1999 - mei - 14 Mevr. A.Gilde - Delmotte  ( Zeelandia )

1999 - mei - 14 Mevr. J.M.Baas - Ruck  ( Zeelandia )

1999 - mei - 14 Mevr. M.E.Poortvliet - de Jonge  ( Zeelandia )

2000 - nov. - 12 Mevr. J.Verweij ( vv Zeelandia Middelburg )

2003 - okt. - 31 Dhr. J.v.Dorst ( vv Zeelandia Middelburg )

2003 - okt. - 31 Dhr. P.v.Raan  ( vv Zeelandia Middelburg ) †

2008 - mrt. - 14 Dhr. T.de Leeuw ( vv Zeelandia Middelburg )

2014 - mei - 28 Dhr. W.Caljouw ( vv Zeelandia Middelburg )

2016 - mei - 25 Dhr. F.Breemerkamp ( vv Zeelandia Middelburg )

2016 - mei - 25 Dhr. G v.d.Moezel ( vv Zeelandia Middelburg )

2019 - mei - 29 Dhr. J de Rijke  ( vv Zeelandia Middelburg )

2021 – juni – 23 Dhr. F. Koelma ( vv Zeelandia Middelburg)
 

Opsteldatum : 01-02-2020

 revisie 1: in bestuursvergadering ….-…-….. Middelburg 

1. Algemeen 

 1. Het reglement bevat de procedures voor het benoemen van leden binnen de vereniging tot lid van verdiensten dan wel erelid en de wijze van vaststellen van jubilea.
 2. De bevoegdheid tot het benoemen van ereleden ligt vast in artikel 4,lid 4 van de statuten.
 3. De bevoegdheid tot het benoemen van leden van verdiensten ligt vast in het huishoudelijk reglement artikel 3 ad.
 4. Een jubilaris is iemand die een aaneengesloten periode lid is van de vereniging. De periode van lidmaatschap voor jubilarissen zijn 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar en 60 jaar. De periode mag eenmaal onderbroken zijn voor een periode van maximaal vijf jaar voor een verbetering van een voetbalcarrière of studie.  
 5. Voor het beheer van, en de organisatie rond, de voorgenoemde benoemingen en jubilea is een Jubilea Commissie in het leven geroepen. Deze commissie legt rechtstreeks verantwoording af aan het hoofdbestuur.

2. Jubilaris 

 1. Alleen leden van VV Zeelandia Middelburg kunnen worden aangemerkt als jubilaris. 
 2. De jubilea worden bepaald aan de hand van de ledenlijst van de vereniging. 
 3. Hierbij wordt uitgegaan van de ledenlijst zoals die op 1 oktober van elk jaar volledig is bijgewerkt. Deze lijst wordt voor het archief bewaard.
 4. 1 oktober 2019  wordt als eerste peildatum aangehouden. 
 5. De namen van de jubilarissen worden, indien mogelijk, vier weken voor aanvang van de huldiging aan de leden kenbaar gemaakt via de website van de vereniging. De betreffende jubilarissen worden voor deze publicatie op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor de huldiging. Deze kan plaatsvinden op een Algemene Najaars Ledenvergadering, een nieuwjaarsreceptie of een andere daarvoor geschikt moment.

3. Criteria benoeming lid van verdienste, erelid en erevoorzitter 

3.1.Lid van verdienste 

 1. Is langdurig lid van VV Zeelandia Middelburg.  
 2. Is langdurig actief geweest als vrijwilliger, waarbij de vrijwilligersactiviteiten substantieel zijn  en jaarlijks frequent terugkerend  worden uitgeoefend. 
 3. Heeft een voor alle leden herkenbare diensten of projecten uitgevoerd in het belang van de vereniging. 

3.2. Erelid 

 1. Is langdurig lid van VV Zeelandia Middelburg  
 2. Heeft vaak langdurig, uitzonderlijke, intensieve diensten verricht, dan wel belangrijke functies bekleed, binnen vv Zeelandia Middelburg. 

 

4. Onderscheiding 

 1. Jubilarissen krijgen bij een 25-jarig lidmaatschap een vermelding op de website van de vereniging en het interne TV-circuit in het clubhuis. Jubilarissen krijgen bij een 40-, 50- en 60-jarig jubileum een oorkonde, een aandenken, een bloemetje en vermelding op de website van de vereniging en het interne TV-circuit in het clubhuis..
 2. Een lid van verdienste ontvangt een oorkonde, een aandenken, een bloemetje en vermelding op de website van de vereniging en het interne TV-circuit in het clubhuis.
 3. Een erelid ontvangt een oorkonde, een aandenken, een bloemetje en vermelding op de website van de vereniging en de lichtkrant van het clubhuis.

 

5. Uitzonderingen en aanvullingen 

 1. Aangezien de regeling zich richt op de waardering van de inzet van vrijwilligers worden betaalde functies niet meegenomen in de beoordeling van de voordracht. 
 2. Een kandidaat-lid van verdienste of erelid moet van onbesproken gedrag zijn en mag de vereniging nooit in diskrediet hebben gebracht. 
 3. Bij royeren van een lid door het bestuur/de vereniging, vervalt automatisch de titel lid van verdienste of erelid. 
 4. Onderscheidingen worden in principe alleen toegekend als betrokkene nog actief is dan wel afscheid neemt. 
 5. In bijzondere gevallen is het wenselijk om de te benoemen ereleden of leden van verdienste niet vooraf te informeren, maar hen te verrassen. 

 

 

6. Procedure: 

 1. De vereniging houdt een lijst bij waarin de criteria m.b.t. toekenning waardering voor artikel 2 en artikel 3 goed vastliggen. De administratie moet ieder jaar op 1 oktober een lijst vastleggen ( Freezepoint ) waarmee de argumenten duidelijk en objectief onderbouwd kunnen worden.

 

 1. Het bestuur kan tijdens de Algemene Ledenvergadering een voorstel doen voor een benoeming tot lid van verdienste of erelid. In het geval van erelid moet de ALV hiermee akkoord gaan. 
 2. Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden  gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten. Het bestuur legt de voordracht ter hand van de Juilea Commissie.
 3. De Jubilea Commissie beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet en adviseert het bestuur in deze. Tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen de benoeming. 
 4. Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd. 
 5. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel aan de leden voorgelegd. 
 6. Als de Algemene Ledenvergadering het voorstel bekrachtigd met meerderheid van stemmen, wordt de onderscheiding door het bestuur uitgereikt tijdens deze Algemene Ledenvergadering. 
 7. Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing.

 

Middelburg 2021

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!